Cada vegada més viticultors i elaboradors es mostren interessats en la viticultura biodinàmica.
Els bons resultats després d’utilitzar aquest mètode tant en relació amb la vitalització dels sòls com també amb la qualitat de la vinya, fa que el sector vitivinícola aposti cada cop més per aquestes pràctiques.
És en aquest àmbit on s’emmarca la creixent demanda d’informació, per aquest motiu, aquest curs vol donar les eines necessàries per aplicar les pràctiques biodinàmiques com una alternativa productiva més al sector.
Es parlarà de la reconversió completa d’una finca vitivinícola, incidint en la lluita amb mesures biodinàmiques davant les malalties i paràsits que pateix actualment la vinya per tal d’aconseguir finques saludables i productives.

MODUL 2 La gestió biodinàmica de la vinya. El calendari biodinàmic.
Mòdul dedicat a parlar de les pràctiques de viticultura lligades a la biodinàmica i a la utilització i interpretació del calendari. Es farà incís en el tema de les cobertes i la seva gestió en finques vitícoles del Penedès.
Hi haurà una sessió pràctica d’observació de la vegetació existent i la biodiversitat, identificant les plantes espontànies, hostes i medicinals. Per últim parlarem de la possibilitat i interès d’integrar l’hort a la finca vitícola.

4a sessió. Joan Salicrú. Sessió pràctica d’observació i identificació plantes. L’hort. Calendari Biodinàmic.